top of page
Service_guide_01.HEIC

Guide

Hướng Dẫn

 
 
 
Service_guide_02.png

Cùng xem xét tìm kiếm những nhân viên phù hợp nhất cho quý công ty. 

Chúng tôi thường nhận được những câu hỏi như “Có nhiều công ty quanh chỗ tôi đang sử dụng lao động là người nước ngoài, vậy tôi có thể cũng tìm người nước ngoài đến làm việc giống họ không?”… từ nhiều doanh nghiệp.

Để nói là “Giống như họ” thì đơn giản, nhưng doanh nghiệp đặt vấn đề với chúng tôi và những doanh nghiệp xung quanh họ thì lại không giống nhau. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được yêu cầu từ các công ty đã có người nước ngoài đang làm việc, chẳng hạn như “Hiện giờ chúng tôi đang có Thực tập sinh kỹ năng làm việc rồi, nhưng chúng tôi muốn tăng số người lên”…

 

Yêu cầu “tăng số lượng Thực tập sinh kỹ năng” tuy chi tiết như vậy, nhưng vì sao lại muốn tăng Thực tập sinh kỹ năng, thì quý vị xem xét lý do có chắc chắn không? Chúng ta hãy cùng nhau xét từ quan điểm cơ bản "Thế nào là nhân viên phù hợp nhất cho quý công ty?". Chúng tôi muốn giới thiệu nhân viên tới quý công ty sau khi tìm hiểu kỹ nhân sự nào sẽ là phù hợp nhất, tương tự như vậy, chúng tôi cũng muốn quý công ty nhận thức rõ vấn đề “Thế nào là nhân viên phù hợp nhất với công ty mình?”.

 

Sau đó, để suy nghĩ và đề xuất tầm nhìn trong tương lai, như việc đưa nhân viên đã được tuyển chọn sang Nhật Bản bằng tư cách lưu trú nào là thích hợp nhất? Khi đó, nhân viên hành chính của chúng tôi quen thuộc với các nghiệp vụ xuất nhập cảnh có thể cung cấp các dịch vụ một cửa từ "Nhân viên tối ưu" đến "Tư cách lưu trú tối ưu". Đó là thế mạnh mà chúng tôi rất tự hào.

 

Chúng tôi đang làm việc với phương châm “Công ty tốt dành cho nhân viên tốt. Nhân viên tốt dành cho công ty tốt”. Chúng tôi mong muốn quý công ty sẽ trở thành “Công ty tốt” và tiếp nhận các “Nhân viên tốt”.

Hãy thử suy nghĩ một chút. Từ quan điểm của những nhân viên tới từ nước ngoài thì Nhật Bản đối với họ chính là “Nước ngoài” rồi. Vậy thì đối với nhân viên làm việc ở “Nước ngoài” đó cũng như gia đình của họ, mối quan tâm lớn nhất chính là công ty tiếp nhận họ là công ty như thế nào. Vì thế, chúng tôi rất muốn tự tin giới thiệu rằng “Công ty này là một công ty tốt”.

 

Đối với quý khách hàng điều này có thể hơi phiền phức, nhưng đó là vì chúng tôi muốn làm việc với quý khách để tìm những người phù hợp nhất cho quý công ty.

bottom of page